Resultaten voor brandbeveiliging

brandbeveiliging

Het is van belang om uw pand te voorzien van een geschikte brandbeveiliging. Enerzijds dient u te voldoen aan de eisen van uw verzekeringsmaatschappij en anderzijds is het belangrijk dat een brand zo snel mogelijk gedetecteerd wordt zodat de schade beperkt blijft.

Trium adviseert en implementeert branddetectie systemen volgens de NBN norm, die voldoen aan uw vereisten en die van uw verzekeraar. Al het geinstalleerde materiaal is dan ook Bosec gekeurd.

Experts in Beveiliging 

AEV Vochten is actief op de markt van brandbeveiliging. We leveren systemen voor branddetectie aan particulieren, handelszaken, bedrijven, hotels, scholen, industrie en overheid. We garanderen de perfecte installatie van uw brandpreventie systemen: rookmelder, brandalarm, rookdetector, brandmelder, ... Nadien zorgen we voor het onderhoud van zowel conventionele systemen voor branddetectie als adresseerbare brandbeveiliging systemen

Beveiliging van A tot Z - blicon.be‎

Omdat ieder gebouw een andere gebruiksfunctie, afmetingen en kenmerken heeft en dus een ander risico, moet er van ieder gebouw apart worden bekeken waar de installatie aan moet voldoen.

Complete Brand Beveiliging

Sparklet brandbeveiliging is een dynamisch servicebedrijf in brandbeveiliging voor zowel professionals als particulieren

Persoonlijk contact met de klant, professioneel advies, perfecte uitvoering en volledige opvolging van de werken zijn voor ons de basis voor een kwalitatieve serviceverlening waarbij u als klant centraal staat.

AEP Elektro: Brandbeveiliging

Ook op vlak van brandbeveiliging is AEP Elektro jouw ideale partner.

Dit is wat we aanbieden:

  • rookdetectoren
  • brandsirenes
  • indicatie van evacuatieroutes
  • koppeling met KNX-domoticasysteem
  • analoge en adresseerbare centrales
  • bescherming van personen en goederen

Geef ons een seintje. We geven graag persoonlijk meer informatie

Brandpreventie

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. Werkzaamheden waarbij brandbare stoffen in aanraking komen met vonken of vlammen hebben een verhoogd risico. Bijvoorbeeld het repareren van bitumineuze daken met een gasbrander is brandgevaarlijk. De bitumineuze dakbedekking wordt zacht gemaakt door een vlam, maar het materiaal zelf is ook brandbaar. Daar komt bij dat bij fel zonlicht soms slecht te zien is of het materiaal vlam gevat heeft. Het is daarom noodzakelijk om altijd twee poederblussers (ABC-blussers) van ongeveer 5 kilogram bij zich te hebben. Als er onverhoopt brand uitbreekt, moet er EERST de brandweer gealarmeerd worden. Daarna dient iedereen de omgeving direct te verlaten. Pas DAN kan een bluspoging worden gewaagd. Lukt de bluspoging niet, dan is het wachten op de brandweer die meestal rond de 10 minuten ter plaatste is. Wacht men te lang met alarmeren en woedt de brand verder, dan is de kans zeer groot dat de brand oncontroleerbaar wordt.


© 2017 Woontips
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin